Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα δίσκου Cloud ή άλλη κοινόχρηστη μονάδα για να αποθηκεύσετε δεδομένα Hot Alarm Clock. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ίδια δεδομένα σε πολλούς υπολογιστές ταυτόχρονα.

Ως μονάδα δίσκου Cloud, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft OneDrive[1], το Google Drive[2] κ.λπ.

Από προεπιλογή, αρχεία με δεδομένα προγράμματος αποθηκεύονται στο φάκελο "C:\Program Files (x86)\HotAlarmClock\Data".

Ανοίξτε τις ρυθμίσεις προγράμματος και στο πεδίο Διαδρομή βάσης δεδομένων καθορίστε τη διαδρομή προς έναν ξεχωριστό φάκελο στον οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα Hot Alarm Clock. Εάν υπάρχουν ήδη αρχεία δεδομένων σε αυτόν το φάκελο, το Hot Alarm Clock θα φορτώσει δεδομένα από τον νέο φάκελο. Εάν δεν υπάρχουν αρχεία σε αυτόν το φάκελο, τότε το Hot Alarm Clock θα αποθηκεύσει τα τρέχοντα δεδομένα εκεί.

Ρύθμιση συγχρονισμού δεδομένων

Φάκελος OneDrive με αρχεία δεδομένων:

Data Sync Folder

Πως δουλεύει: Το πρόγραμμα Hot Alarm Clock παρακολουθεί συνεχώς τις αλλαγές στα αρχεία DAT στον καθορισμένο φάκελο. Μόλις το πρόγραμμα διαπιστώσει ότι το αρχείο δεδομένων έχει τροποποιηθεί από άλλο χρήστη, διαβάζει τα νέα δεδομένα και το ενημερώνει στο πρόγραμμα. Εάν δύο χρήστες αλλάξουν τα δεδομένα στο πρόγραμμα ταυτόχρονα, ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα με το συγχρονισμό δεδομένων. Το λογισμικό Hot Alarm Clock δεν έχει σχεδιαστεί για ταυτόχρονη τροποποίηση δεδομένων από πολλούς χρήστες.

Σημείωση: Εάν έχετε ενεργοποιήσει κινούμενα παράθυρα και οι αναλύσεις οθόνης σε υπολογιστές είναι διαφορετικές, τότε ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα με το συγχρονισμό των θέσεων και των μεγεθών των κινούμενων παραθύρων.

1. Microsoft OneDrive

Το OneDrive σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση και να επεξεργάζεστε τα αρχεία σας από όλες τις συσκευές σας οπουδήποτε.

Περιγραφή: https://www.microsoft.com/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage

Εγκαταστήστε το OneDrive

2. Google Drive

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του Google Drive απευθείας από τον υπολογιστή σας, χωρίς να καταναλώσετε χώρο στο δίσκο.

Περιγραφή: https://www.google.com/drive/

Λήψη του Google Drive