Alarmen zijn de kernfunctie van Hot Alarm Clock. U kunt een eenmalig of terugkerend alarm instellen of een willekeurige set datums en tijden gebruiken.

Definieer na het instellen van het alarm acties die op het vooraf bepaalde tijdstip moeten worden gestart: muziek afspelen, een bericht weergeven, enzovoort.

Wekker

Label
Beschrijving van de wekker. Deze tekst wordt ook weergegeven in het herinneringsvenster wanneer het alarm afgaat.
Groep
Een groep waartoe de wekker behoort. U kunt een bestaande groep selecteren of een nieuwe groepsnaam invoeren. Dit veld is handig om wekkers in de lijst te groeperen.
Pictogram
Door gebruik te maken van een icoon vind je de wekker sneller terug in de lijst. U kunt de lijst met pictogrammen bewerken. Klik op Aanpassen... onder aan het pop-upvenster. U kunt elk pictogram in de lijst toevoegen, bewerken, verwijderen of verplaatsen.
Kleur
U kunt een kleur kiezen die moet worden gebruikt om een ​​rij in de lijst te markeren.

Komt

  • Als u Eenmalig heeft geselecteerd, kiest u een datum en tijd waarop de wekker moet afgaan. U kunt ook beslissen of u de wekker verwijdert nadat deze is afgegaan of dat u hem wilt houden.
  • Als u Dagelijks heeft geselecteerd, geeft u het herhalingsinterval op en kiest u de datum en tijd om de wekker te starten. Het interval van 1 (dag) betekent dat de wekker één keer per dag afgaat, het interval van 2 (dagen) betekent dat de wekker om de dag afgaat, enzovoort. De wekker start op de opgegeven tijd op elk van de opgegeven dagen.
  • Als u Wekelijks heeft geselecteerd, geeft u het herhalingsinterval op en de dagen van de week waarop de wekker moet gaan. Het interval van 1 (week) betekent dat de wekker één keer per week afgaat, het interval van 2 (weken) betekent dat de wekker om de week afgaat, enzovoort. De wekker start op de opgegeven tijd op elk van de opgegeven dagen.
  • Als u Maandelijks heeft geselecteerd, geeft u het herhalingsinterval op en de dagen van de maand waarop de wekker moet gaan. U kunt ook aangeven dat u op de laatste dag (of op een andere dag) van elke maand een wekker wilt laten starten.
  • Als u Jaarlijks heeft geselecteerd, geeft u het herhalingsinterval, de dag en de maand op waarop de wekker moet afgaan en kiest u de datum en tijd waarop de wekker moet worden gestart.
  • Als u Opgegeven datums heeft geselecteerd, kiest u datums en tijden waarop de wekker moet gaan. Gebruik de kalender en de klok om een ​​datum en tijd toe te voegen en klik op de knop Toevoegen. De lijst wordt automatisch gesorteerd op datum en tijd. U kunt ook dubbelklikken op de kalender om snel een datum en tijd toe te voegen of te verwijderen.

Dagelijkse frequentie
In de modi Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks en Jaarlijks kunt u de wekker ook overdag laten terugkeren. Om dat te doen, specificeert u het herhalingsinterval in minuten of uren, de begintijd en de eindtijd. De wekker gaat voor de eerste keer af op de tijd die is opgegeven in het veld Vanaf. De wekker wordt herhaald met het opgegeven interval tot het einde van de dag of tot de tijd die is opgegeven in het veld Eindigt om.
Duur
In dit gedeelte kunt u de startdatum voor de wekker en de einddatum instellen. De dagen van de wekkerherhaling zijn afhankelijk van de startdatum.
U kunt woorden als "today" en "tomorrow" typen in het veld Startdatum. Volledige lijst met ondersteunde woorden: today, tomorrow, yesterday, bom, eom, Monday...Sunday, first, second...seventh.
In gebruik
Met deze instelling kunt u de wekker in- of uitschakelen. Een wekker die is ingeschakeld, kan lopen en een wekker die is uitgeschakeld, kan pas lopen als deze is ingeschakeld. Dit selectievakje is altijd ingeschakeld bij het bewerken van een wekker, maar u kunt het uitschakelen en op OK klikken.

Zie de respectievelijke secties Acties instellen, Muziek en geluiden instellen of Zwevende ramen voor meer details over andere instellingen voor de wekker.