Alarmer er Hot Alarm Clocks kernefunktion. Du kan indstille en engangsalarm eller tilbagevendende alarm eller bruge et vilkårligt sæt datoer og tidspunkter.

Når du har indstillet alarmen, skal du definere handlinger, der skal startes på det foruddefinerede tidspunkt: afspilning af musik, visning af en besked og så videre.

Alarm

Skilt
Beskrivelse af vækkeuret. Denne tekst vises også i påmindelsesvinduet, når alarmen går.
Gruppe
En gruppe vækkeuret tilhører. Du kan vælge en eksisterende gruppe eller indtaste et nyt gruppenavn. Dette felt er praktisk til at gruppere vækkeure på listen.
Ikon
Ved at bruge et ikon kan du hurtigere finde vækkeuret på listen. Du kan redigere listen over ikoner. Klik på Tilpas... nederst i pop op-vinduet. Du kan tilføje, redigere, slette eller flytte et hvilket som helst ikon på listen.
Farve
Du kan vælge en farve, der skal bruges til at fremhæve en række på listen.

Opstår

  • Hvis du valgte En gang, skal du vælge en dato og et tidspunkt, hvor vækkeuret skal gå. Du kan også beslutte, om du vil fjerne vækkeuret efter det går i gang eller beholde det.
  • Hvis du valgte Dagligt, skal du angive gentagelsesintervallet og vælge dato og klokkeslæt for at starte vækkeuret. Intervallet på 1 (dag) betyder, at vækkeuret vil forekomme en gang om dagen, intervallet på 2 (dage) betyder, at vækkeuret vil forekomme hver anden dag, og så videre. Vækkeuret starter på det angivne tidspunkt på hver af de angivne dage.
  • Hvis du valgte Ugentligt, skal du angive gentagelsesintervallet og ugedagene, hvor vækkeuret skal indtræde. Intervallet på 1 (uge) betyder, at vækkeuret vil forekomme en gang om ugen, intervallet på 2 (uger) betyder, at vækkeuret vil forekomme hver anden uge, og så videre. Vækkeuret starter på det angivne tidspunkt på hver af de angivne dage.
  • Hvis du valgte Månedlig, skal du angive gentagelsesintervallet og de dage i måneden, hvor vækkeuret skal indtræde. Du kan også angive, at du vil starte et vækkeur den sidste dag (eller på en hvilken som helst anden dag) i hver måned.
  • Hvis du valgte Årligt, skal du angive gentagelsesinterval, dag og måned, hvor vækkeuret skal opstå, og vælge dato og klokkeslæt for at starte vækkeuret.
  • Hvis du valgte Angivne datoer, skal du vælge datoer og tidspunkter, hvor vækkeuret skal indtræde. For at tilføje en dato og tid skal du bruge kalenderen og uret og klikke på knappen Tilføj. Listen bliver automatisk sorteret efter dato og klokkeslæt. Du kan også dobbeltklikke på kalenderen for hurtigt at tilføje eller fjerne en dato og tid.

Daglig frekvens
I tilstandene Daglig, Ugentlig, Månedlig og Årlig kan du også få vækkeuret til at gå igen i løbet af dagen. For at gøre det skal du angive gentagelsesintervallet i minutter eller timer, starttidspunktet og sluttidspunktet. Vækkeuret vil gå i gang for første gang på det tidspunkt, der er angivet i feltet Starter kl.. Vækkeuret vil gå igen med det angivne interval indtil slutningen af ​​dagen eller indtil det tidspunkt, der er angivet i feltet Ender kl..
Varighed
I dette afsnit kan du indstille startdatoen for vækkeuret og slutdatoen. Dagene for vækkeurets gentagelse afhænger af startdatoen.
Du kan skrive ord som "today" og "tomorrow" i feltet Startdato. Fuld liste over understøttede ord: today, tomorrow, yesterday, bom, eom, Monday...Sunday, first, second...seventh.
Aktiveret
Denne indstilling giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere vækkeuret. Et vækkeur, der er aktiveret, kan køre, og et vækkeur, der er deaktiveret, kan ikke køre, før det er aktiveret. Dette afkrydsningsfelt er altid sat, når du redigerer et vækkeur, men du kan fjerne markeringen i det og klikke på OK.

Se de respektive afsnit Auktioner, Indstilling af musik og lyde eller Flydende Windows for flere detaljer om andre indstillinger for vækkeuret.